DOBRODOŠLI

Racing Diffs

Kompanija je osnovana kao sinteza trkačkih potreba, pre svega naših, a zatim i tuđih.

Naš tim je potpuno posvećen i stalno teži unapređenju tehnologije. Imamo znanje iz oblasti mašinskih materijala, inžinjeringa, konstrukcije i 3D modelovanja i stalno nastojimo da se krećemo napred u skladu sa trendovima novih tehnologija u potrazi za kontinuiranim proširenjem granica.